top of page
Phoneo-team_oktober2019_edited_edited.jp

 over ons

“Help me to love with open arms, like You do. A love that erases all the lines, and sees the truth. Oh that when they look in my eyes, they would see You Even in just a smile... They would feel the Father’s love” 

“For the one” - Brian Johnson

ronald en Pauline.jpg

Ronald & Pauline Wolthuis

13130901_1165969146756221_6185193180438899888_o.jpg

Delbert & Becky Chronister

78225575_3088711501194810_1406283424989184000_n.jpg

Jorrit &Ellen Zelle

Phoneo is in 2001 opgericht door Ronald en Pauline Wolthuis die als pioniers de grondslag hebben gelegd voor het huidige werk. Tegenwoordig wordt de stichting geleid door een enthousiast leiderschapsteam/ uitvoerend dagelijks bestuur. 

 

Dit leiderschapsteam overziet zowel het geestelijke werk (kerk, evangelisatie en huisgroepen) als het humanitaire werk, de hulpverleningsprogramma’s en de projecten van Stichting Phoneo. 

 

Vanaf het begin heeft de stichting bewust geïnvesteerd in het trainen en toerusten van nieuwe leiders. Veel van deze leiders zijn inmiddels eindverantwoordelijk geworden voor hun eigen projecten en programma’s onder de overkoepelende paraplu van de stichting.  

 

Phoneo bestaat uit een enthousiast, internationaal team van ongeveer 26 fulltimers; samen realiseren zij een breed scala aan hulpverleningsprogramma’s en bedieningen. 

 

Het algemeen leiderschapsteam van Phoneo bestaat uit:

Pauline Wolthuis, Ilja Witte, Delbert Cronister en Jorrit Zelle

Als eindverantwoordelijk leiderschapsteam dragen zij gezamenlijk de zorg voor de verschillende takken van het werk (geestelijk en humanitair) die elk ook weer hun eigen leiderschapsteams hebben (zie onder). Daarnaast draagt het leiderschapsteam de verantwoordelijkheid voor het Phoneo team en bezoekers. 

 

Geestelijk werk

De Iosua gemeente is in 2003 van start gegaan onder leiding van Ronald en Pauline Wolthuis maar wordt vandaag de dag geleid door voorgangers Delbert en Becky Cronister uit de USA, Pastor Jorrit Zelle (NL), Angela Notar Bal en Pauline Wolthuis. 

 

Het is hun grootste passie het koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde, om zorg te dragen voor arme en gebroken mensen en om werkers te trainen en vrij te zetten voor het werk in de bediening. 

 

Hulpverleningsprojecten/ humanitair werk

Sinds 2001 is het aantal hulpverleningsprojecten van Phoneo enorm gegroeid. Inmiddels ondersteunen we enkele honderden gezinnen door programma’s die zich richten op voedselhulp, sociale zorg, onderwijs, opvang of noodhulp. 

 

Elk van de hulpverleningsprojecten van stichting Phoneo heeft een eigen projectleider die verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar eigen project en het eigen team aan medewerkers. 

Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de consistentie, groei en ontwikkeling van hun projecten en we moedigen hen aan ook uit te stappen met nieuwe eigen ideeën. Projectleiders leggen verantwoording af over hun projecten aan het leiderschapsteam. 

 

Binnen het leiderschapsteam zijn Ilja Witte en Pauline Wolthuis eindverantwoordelijk voor de hulpverleningsprojecten en projectleiders. 

 

Ronald Wolthuis heeft een adviserende rol binnen de stichting. Hij adviseert het leiderschapsteam maar zijn primaire focus ligt bij het pionieren en realiseren van nieuwe werken, zowel binnen als buiten Phoneo. Daarnaast heeft hij een reizende bediening en spreekt en onderwijst hij op bijbelscholen, in kerken en bedieningen in binnen en buitenland.

 

Voor God, de vader, is alleen dit reine en zuivere Godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Jacobus 1:27

181805_527843677235441_518921192_n.jpg

Ilja Witte

100603516_10157343631948309_8347180721147740160_n.jpg

Angela Notar

bottom of page